Học cách giao dịch dễ dàng và nhanh hơn

Nâng cao kiến thức thị trường tài chính của bạn với CAPEX Academy

GIỚI THIỆU VỀ FOREX

(12 Những bài học)

GIỚI THIỆU VỀ FOREX

(12 Những bài học)

Bài học 2: When to trade Forex
Bài học 3: Trading Terminology or Where am I going Long
Bài học 4: How to trade with Leverage
Bài học 5: What's a PIP?
Bài học 6: How to place a trade in Forex
Bài học 7: Types of Forex Orders
Bài học 8: Technical Analysis In Forex
Bài học 9: Fundamental Analysis in Forex
Bài học 10: Types of Forex charts
Bài học 11: Support and Resistance in Forex
Bài học 12: Trend Lines
CHỈ BÁO FOREX

(10 Những bài học)

CHỈ BÁO FOREX

(10 Những bài học)

Bài học 2: Forex RSI Stochastic Oscillator
Bài học 3: Forex ATR Average True Range
Bài học 4: Forex Moving Average
Bài học 5: Forex Moving Average Convergence Divergence MACD
Bài học 6: Forex Average Directional Index ADX
Bài học 7: Forex Bollinger Bands
Bài học 8: Forex Parabolic SAR
Bài học 9: Forex Ichimoku Kinko Hyo
Bài học 10: Forex Pivot Points
HƯỚNG DẪN NẾN FOREX

(13 Những bài học)

HƯỚNG DẪN NẾN FOREX

(13 Những bài học)

Bài học 2: Doji Candlestick in Forex
Bài học 3: Marubozu Candlestick in Forex
Bài học 4: Hammer and Hanging Man Candlesticks
Bài học 5: Shooting Star and Inverted Hammer Candlestick
Bài học 6: Bullish piercing pattern
Bài học 7: Dark Cloud Cover Pattern
Bài học 8: Bullish and Bearish engulfing patterns
Bài học 9: Tweezer Tops and Bottoms
Bài học 10: Morning and Evening Star Patterns
Bài học 11: 3 White Soldiers 3 Black Crows
Bài học 12: 3 inside up 3 inside down pattern
Bài học 13: Rising and Falling Three Methods
HIỂU VÀ SỬ DỤNG FIBONACCI

(4 Những bài học)

HIỂU VÀ SỬ DỤNG FIBONACCI

(4 Những bài học)

Bài học 2: Forex Fibonacci Extensions
Bài học 3: Learn Forex Fibonacci Fan and Arcs
Bài học 4: Learn Forex Combining Fibona
MÔ HÌNH HÌNH THÀNH BIỂU ĐỒ

(13 Những bài học)

MÔ HÌNH HÌNH THÀNH BIỂU ĐỒ

(13 Những bài học)

Bài học 2: Learn Forex Head and Shoulders Pattern
Bài học 3: Forex Inverse Head and Shoulders Pattern
Bài học 4: Forex Bull Flag Formation Patterns
Bài học 5: Forex Bear Flag Patterns
Bài học 6: Forex Bullish and Bearish Pennant Formation
Bài học 7: Forex Falling Wedge Pattern
Bài học 8: Forex Ascending and Descending Triangle Formations
Bài học 9: Forex Symmetrical Triangle Pattern
Bài học 10: Forex Box Range
Bài học 11: Forex Cup and Handle Formation Pattern
Bài học 12: Forex Inverse Cup and Handle Pattern
Bài học 13: Forex Rising Wedge Pattern
GIAO DỊCH CFD TRÊN TIỀN ĐIỆN TỬ

(18 Những bài học)

GIAO DỊCH CFD TRÊN TIỀN ĐIỆN TỬ

(18 Những bài học)

Bài học 2: What are "wallets" and how do they work?
Bài học 3: Backups & Offline Storage - Why it's important, how to do it
Bài học 4: Mobile security - How to safely protect your mobile wallet
Bài học 5: Types of Cryptocurrencies
Bài học 1: What is Bitcoin?
Bài học 2: The History of Bitcoin
Bài học 3: Ways to use Bitcoin besides investing
Bài học 4: How to invest in Bitcoin
Bài học 5: What are the risks involved in Bitcoin trading
Bài học 6: How to buy Bitcoin
Bài học 1: Why accept Bitcoin
Bài học 2: What are the risks involved in accepting Bitcoin
Bài học 3: How to accept Bitcoin
Bài học 4: Outlook on Taxation, Accounting & Legalities
Bài học 1: Background - Early Digital Currencies (1980-2009)
Bài học 2: Evolution of blockchain and cryptocurrencies
Bài học 3: The future of digital currencies and blockchain
THỜI GIAN TRONG FOREX

(2 Những bài học)

THỜI GIAN TRONG FOREX

(2 Những bài học)

Bài học 2: Timing your exits when trading Forex
GIỚI THIỆU VỀ FOREX

Tìm hiểu những điều cơ bản về đầu tư vào thị trường ngoại hối thông qua một trong những phương pháp phổ biến nhất: thông qua hợp đồng chênh lệch.

Bài học 2: When to trade Forex
Bài học 3: Trading Terminology or Where am I going Long
Bài học 4: How to trade with Leverage
Bài học 5: What's a PIP?
Bài học 6: How to place a trade in Forex
Bài học 7: Types of Forex Orders
Bài học 8: Technical Analysis In Forex
Bài học 9: Fundamental Analysis in Forex
Bài học 10: Types of Forex charts
Bài học 11: Support and Resistance in Forex
Bài học 12: Trend Lines
CHỈ BÁO FOREX

Xem cách bạn có thể sử dụng các phép tính toán học để đọc biểu đồ và nhận các giao dịch có liên quan trong nhiệm vụ trở thành một nhà đầu tư tốt hơn.

Bài học 2: Forex RSI Stochastic Oscillator
Bài học 3: Forex ATR Average True Range
Bài học 4: Forex Moving Average
Bài học 5: Forex Moving Average Convergence Divergence MACD
Bài học 6: Forex Average Directional Index ADX
Bài học 7: Forex Bollinger Bands
Bài học 8: Forex Parabolic SAR
Bài học 9: Forex Ichimoku Kinko Hyo
Bài học 10: Forex Pivot Points
HƯỚNG DẪN NẾN FOREX

Hiểu tất cả các biến động giá có liên quan trên thị trường và xây dựng các chiến lược dựa trên dữ liệu của riêng bạn.

Bài học 2: Doji Candlestick in Forex
Bài học 3: Marubozu Candlestick in Forex
Bài học 4: Hammer and Hanging Man Candlesticks
Bài học 5: Shooting Star and Inverted Hammer Candlestick
Bài học 6: Bullish piercing pattern
Bài học 7: Dark Cloud Cover Pattern
Bài học 8: Bullish and Bearish engulfing patterns
Bài học 9: Tweezer Tops and Bottoms
Bài học 10: Morning and Evening Star Patterns
Bài học 11: 3 White Soldiers 3 Black Crows
Bài học 12: 3 inside up 3 inside down pattern
Bài học 13: Rising and Falling Three Methods

Đăng ký và truy cập ngay vào các khóa học giao dịch trực tuyến từng bước

Tạo tài khoản
HIỂU VÀ SỬ DỤNG FIBONACCI

Khám phá cách sử dụng công cụ Fibonacci phổ biến trong giao dịch. Xem cách bạn có thể bảo vệ các khoản đầu tư của mình và cách sử dụng các đơn đặt hàng thị trường phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.

Bài học 2: Forex Fibonacci Extensions
Bài học 3: Learn Forex Fibonacci Fan and Arcs
Bài học 4: Learn Forex Combining Fibona
MÔ HÌNH HÌNH THÀNH BIỂU ĐỒ

Tìm hiểu cách các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình giá để kiểm tra các biến động hiện tại và dự báo biến động thị trường trong tương lai trong các video dễ hiểu của chúng tôi.

Bài học 2: Learn Forex Head and Shoulders Pattern
Bài học 3: Forex Inverse Head and Shoulders Pattern
Bài học 4: Forex Bull Flag Formation Patterns
Bài học 5: Forex Bear Flag Patterns
Bài học 6: Forex Bullish and Bearish Pennant Formation
Bài học 7: Forex Falling Wedge Pattern
Bài học 8: Forex Ascending and Descending Triangle Formations
Bài học 9: Forex Symmetrical Triangle Pattern
Bài học 10: Forex Box Range
Bài học 11: Forex Cup and Handle Formation Pattern
Bài học 12: Forex Inverse Cup and Handle Pattern
Bài học 13: Forex Rising Wedge Pattern
GIAO DỊCH CFD TRÊN TIỀN ĐIỆN TỬ

Tìm hiểu các chiến lược giao dịch tiền mã hóa thực tế thông qua hợp đồng chênh lệch. Hướng dẫn đầy đủ, từ video cơ bản đến nâng cao.

Bài học 2: What are "wallets" and how do they work?
Bài học 3: Backups & Offline Storage - Why it's important, how to do it
Bài học 4: Mobile security - How to safely protect your mobile wallet
Bài học 5: Types of Cryptocurrencies
Bài học 1: What is Bitcoin?
Bài học 2: The History of Bitcoin
Bài học 3: Ways to use Bitcoin besides investing
Bài học 4: How to invest in Bitcoin
Bài học 5: What are the risks involved in Bitcoin trading
Bài học 6: How to buy Bitcoin
Bài học 1: Why accept Bitcoin
Bài học 2: What are the risks involved in accepting Bitcoin
Bài học 3: How to accept Bitcoin
Bài học 4: Outlook on Taxation, Accounting & Legalities
Bài học 1: Background - Early Digital Currencies (1980-2009)
Bài học 2: Evolution of blockchain and cryptocurrencies
Bài học 3: The future of digital currencies and blockchain

Nắm vững những điều cơ bản của giao dịch

Thế giới tài chính không ngừng vận động, nhưng bạn không thể có mắt ở khắp mọi nơi. Đăng ký Học viện Capex và thưởng thức bộ video giáo dục kỹ lưỡng, tìm hiểu về các chiến lược giao dịch thú vị nhất và khám phá một thế giới tràn ngập cơ hội!

Đăng ký và tận hưởng các bài học giao dịch trong nền tảng của chúng tôi
 platform-phone-capex
THỜI GIAN TRONG FOREX

Di chuyển đúng vào đúng thời điểm có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế giới. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho Forex và các thị trường tài chính khác.

Bài học 2: Timing your exits when trading Forex

Từ điển tài chính

 • A
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y

Những điều cần thiết

Biến động

Biến động là gì? Đó là phạm vi và tốc độ biến động giá ....

Spread (Chênh lệch)

Spread là gì? Mặc dù nghe như một cái gì đó bạn …

Những điều cần thiết

Thăng bằng

Số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình và ...

Đa dạng hóa

Bạn đã nghe nói về chiến lược quản lý rủi ro này chưa?

ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT

Rollover trong tương lai

Cuộc gọi ký quỹ

Tận dụng

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp

Quỹ phòng hộ

Đăng ký và truy cập ngay vào các khóa học giao dịch trực tuyến từng bước

Tạo tài khoản