Notifications Bell

Tài sản

Hơn 2.100 công cụ CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn duy trì hoạt động trên thị trường toàn cầu. Chọn từ một loạt các CFD trên Chỉ số, Tiền điện tử, các cặp Ngoại hối phổ biến và nhiều hơn nữa có sẵn để giao dịch!

  • Dụng cụ
  • Bán
  • Mua
  • Thay Đổi
  • Phạm Vi Ngày
  • Xu Hướng 6H
  Xem thêm các loại nhạc cụ