Notifications Bell

Zoom earnings report tops estimates

Zoom earnings report tops estimates

Zoom beat analysts’ fiscal Q3 2022 expectations and revealed plans for early 2022

For the quarter ended October 31, Zoom revenue increased 35% from the year ago period to $1.05 billion. The figures came in slightly higher than the $1.02 billion expected. At the same time, the adjusted EPS came in at $1.11 versus $1.09 per share estimated. Also, it reported the slowest growth since at least 2018, before its 2019 IPO.

However, the company is expanding its usage within big organizations. Currently, Zoom has more than 2,500 customers who are spending over $100,000 per year, up 94% from the same time last year.

Zoom stock moved swiftly higher last year, becoming a fabric of culture as millions of people adopted the software to remotely attend classes and meet after the COVID-19 pandemic made in-person gathering difficult. Moreover, during the quarter Zoom called off its plans to buy cloud contact center software provider Five9 for $14.7 billion. The company revealed that in early 2022 it will launch its own cloud contact center.

For the fiscal Q4, Zoom forecasted adjusted earnings per share as high as $1.07, on revenues of $1.05 billion, pointing to a 19% growth.

Disregarding the after-hours move following the report, Zoom shares are down 28% since the beginning of the year, while USA500 gained 25%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com