Notifications Bell

Walmart reports the highest quarterly revenue ever

Walmart reports the highest quarterly revenue ever

One of the largest retailers in the US reported earnings for fiscal Q2 2022

The retail giant – Walmart – topped Wall Street’s expectations as its grocery business started to recover ground with its strong start in back-to-school sales. For the fiscal Q2 ended July 31, the company reported an adjusted EPS of $1.78, topping the $1.57 consensus. Revenues also came ahead of estimates, at $141.05 billion, marking a 2.4% increase from the figures reported a year prior.

Brett Biggs, Walmart CFO, stated that customers mainly shopped for luggage, party supplies, and apparel. At the same time, families focused on backpacks and items for the classroom.

Walmart reported its highest quarterly revenue ever for three months outside of the holiday season. The same-store sales in the US grew 5.2%, significantly higher than the 3.3% expected. According to Walmart, over the past two years, the same-store sales increased 14.5%.

For the future, Walmart is looking for the EPS to reach a high of $6.35, while the US same-store sales to increase 6%.

Since the beginning of the year, Walmart shares gained 5%, while USA500 added 33%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com