Notifications Bell

Verizon sells Yahoo and AOL for $5 billion to Apollo

Verizon sells Yahoo and AOL for $5 billion to Apollo

In a joint statement, Verizon and Apollo Global Management announced a new deal

Apollo will acquire the former internet empires of AOL and Yahoo for $5 billion. Upon purchase, the company will be rebranded under Yahoo, and Verizon will keep a 10% stake in the new entity. The sale will see online media brands such as TechCrunch, Yahoo Finance, and Engadget at a much lower valuation than they commanded a few years ago – Verizon purchased AOL for $4.4 billion in 2015, while in 2017 it paid $4.5 billion for Yahoo.

Goldman Sachs was Verizon’s lead financial adviser, along with Evercore and Kirkland & Ellis and Freshfields Bruckhaus Deringer. LionTree teamed up with Apollo Funds as an investor and lead financial adviser. The deal is to be completed in the second half of 2021.

The deal came after Verizon pointed to the fact that it wanted to sell off its media properties and focus on its wireless networks and internet provider businesses. So far, it sold HuffPost and shut down other media properties such as Tumblr and Yahoo Answers.

Following the news, Verizon traded 0.22% higher, while Apollo Global Management closed the American session 0.54% lower.

Sources: cnbc.com, washingtonpost.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com