Notifications Bell

US stocks slip as FED holds steady on rates - Wednesday Review, April 28

US stocks slip as FED holds steady on rates - Wednesday Review, April 28

Global stocks traded in a mixed manner, as some investors focused on the FED meeting, and others on earnings

The US

Wall Street ended lower after the US Federal Reserve announced that it would hold steady the interest rates and the monthly bond-buying program. USA30 fell 0.48%, while USA500 lost 0.08%. TECH100 traded 0.28% lower.

Crude oil rose 1.24% to hit $63.72 per barrel.

Gold was up 0.20% to $1,782.35 per ounce.

The Dollar Index traded 0.33% lower at 90.595.

Asia and Australia

Japan225 fell 0.34% after the country reported a 5.2% surge in retail sales in March, ahead of the -1.5% reported in February.

HongKong45 was up 0.24%.

Down under, Australia200 gained 0.46% after the consumer price index (CPI) data missed the estimates, as it rose 0.6% quarter-on-quarter.

USD/JPY fell 0.06% to 108.61.

Europe

Stock market edged higher driven by positive corporate earnings, especially in the banking sector where Deutsche Bank posted its best quarterly profit since Q1 2014. Germany30 traded 0.5% higher. France40 and UK100 each added 0.4%.

Brent oil rose 1.08% to $66.58 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2124 after it went up 0.28%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com