Notifications Bell

US economic readings and ECB meeting were in focus - Thursday Review, June 10

US economic readings and ECB meeting were in focus - Thursday Review, June 10

Global stocks closed mostly higher as inflation fears were left behind. Promising economic data improved investor sentiment

The US

Wall Street closed higher after a jump in US inflation was considered insufficient to alter the Federal Reserve monetary policy stance that rising consumer prices will be transitory. Moreover, the unemployment claims fell to the lowest point in almost 15 months. USA30 rose 0.06%, and USA500 gained 0.47%. TECH100 added 0.78%.

Crude oil closed the session at $70.29 a barrel.

Gold traded at $1,896.40 an ounce.

The Dollar Index fell 0.11% to 90.041.

Asia and Australia

Japan225 was up 0.45% as the market expected the industrial production data for April to be released later in the day. The figures came in at 99.60, up from last month’s 97.20.

HongKong45 ended 0.35% higher.

Down under, Australia200 rose 0.41% after the Housing Industry Association (HIA) New Home Sales published a 15.2% increase in the number of newly constructed homes sold, marking an improvement from last month’s -54.4% decrease.

Europe

The European Central Bank announced that it would purchase bonds at a “significantly higher” pace than earlier this year, reaffirming its March promise as expected by most central banks. Europe50 was up 0.1% but hit an all-time high at 455.76. UK100 edged 0.10% higher, while Germany30 traded 0.06% lower.

EUR/USD traded 0.02% lower at 1.2176.

Brent oil settled at $72.52 per barrel.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com