Notifications Bell

US Dollar loses ground

US Dollar loses ground

Euro recovers some territory. Oil prices continue to increase

The US Dollar edged lower, and the Euro traded marginally above the previous session’s 22-month low as the Russia-Ukraine situation intensifies, threatening the European growth outlook.

US Dollar Index – which tracks the greenback against a basket of six other currencies – traded at 99.275, maintaining its strength as a safe haven during these difficult geopolitical times. At the same time, EUR/USD traded 0.1% higher at 1.0863, trying to recover from last week’s sell-off. Since Russia started its attack on Ukraine, the Euro lost 4% against the US Dollar.

Now, markets are awaiting the European Central Bank meeting on Thursday. Still, the Euro is unlikely to get support, given that the likelihood of slowing growth in the region and rising commodity prices could push policymakers to delay rate hikes until later in the year.

Today, the USD/RUB pair was indicated 4.1% lower at 130.00. The RUB benefited from the lack of consensus between Western governments on banning Russia’s oil imports.

Oil

Oil prices jumped again today, Brent passing the $126 per barrel, as fears of sanctions against Russian oil and fuel exports rose concerns about supply. Crude oil futures for April delivery went up 1.92% to $121.69 per barrel.

The supply disruptions are a result of decreasing inventories worldwide.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com