Notifications Bell

Unexpected quarterly earnings for Dish Network

Unexpected quarterly earnings for Dish Network

The US satellite service provider offering satellite television, audio programming and interactive television services impressed markets with its latest quarterly figures

Dish Network reported a Q2 2021 net income of $671 million, or $1.06 a share. The figures came in higher than those reported in the year-prior quarter - $452.3 million, or 78 cents/ share, respectively. Dish’s revenue for the quarter reached $4.49 billion, beating the $4.43 billion expected by analysts.

On the other hand, the company’s net pay-TV subscribers declined by roughly 67,000 in Q2, compared to the net decrease of 96,000 reported a year earlier.

Dish’s quarterly figures came after, in the second half of July, announced a long-term partnership with the telecom giant AT&T. The latter would provide network services, expediting Dish’s efforts to expand its wireless distribution to rural areas. Moreover, Dish is developing America’s first cloud-native – OpenRAN- based 5G network – which will be available to more than 70% of the population by 2023.

Josh Swieringa, Dish COO and Group President of Retail Wireless, stated: “Teaming with AT&T on this long-term partnership will allow us to better compete in the retail wireless market and quickly respond to changes in our customers’ evolving connectivity needs as we build our own first-of-its-kind 5G network.”

At the moment of writing, Dish share price is trading 0.50% higher. Still, the company’s shares lost 9.8% in the past three months, while USA500 rose 4.8%.

Sources: marketwatch.com, tipranks.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com