Notifications Bell

Ulta Beauty stock jumped on Q2 earnings

Ulta Beauty stock jumped on Q2 earnings

The largest beauty retailer in the US selling both mass and prestige cosmetics delivered higher-than-expected figures for the fiscal second quarter of 2021

Ulta Beauty reported an EPS of $4.56 on revenues of $1.97 billion. Both figures topped the $2.59 earnings per share and $1.76 billion revenue estimate. The revenue beat was driven by a 52.5% increase in transactions and a 26.7% growth in how much people spent on average.

“This performance reflects the recovery of the beauty category, investments and choices we’ve made over the last year to adapt to the market disruption and strengthen our leadership position, and the ongoing efforts of our associates to deliver great experiences for our guests,” stated Dave Kimbell, Ulta Beauty CEO.

The retailer opened seven new stores during the quarter and closed one, planning to open 44 net new others this year.

As expected, the store traffic in the quarter was higher than what Ulta reported in Q1. Still, it lagged behind 2019 levels. Moreover, e-commerce sales fell from the year-ago period, as COVID-19 restrictions eased and vaccinated customers became more comfortable shopping in person.

For the full year, Ulta expects sales figures to come in at a high of $8.3 billion, with an EPS as high as $14.70.

After the news hit the wires, Ulta shares rose more than 5%, jumping to a 52-week high. Year to date, the company’s stock price went up 36%, pushing the market cap at nearly $21.4 billion.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com