Notifications Bell

Ulta Beauty blew the markets away with its quarterly results

Ulta Beauty blew the markets away with its quarterly results

One of the largest beauty retailers in the U.S. reported first-quarter results that came ahead of the consensus

The premier beauty destination for cosmetics, fragrance, and various beauty products, Ulta Beauty announced earnings per share of $4.07, beating by far the $1.93 initially touted. The market was looking for an EPS of $1.93 on revenues of $1.64 billion. Ulta officials had the following things to say: "The net sales increase during the first quarter of fiscal 2021 was primarily due to the favourable impact in the U.S. from improving consumer confidence, government stimulus payments and the easing of COVID-19 restrictions." At the same time, the company's comparable sales went up 65.9% versus the 40.1% estimated by analysts.

For the full year 2021, Ulta Beauty's comparable sales are expected to increase between 23% - 25%, up from a previous outlook of 15% - 17%. Moreover, the EPS is seen at a high of $11.95 on revenues of $7.8 billion. The economic reopening is expected to boost the recovery in demand.

After the news, Ulta Beauty shares gained 5%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com