Notifications Bell

Twitter users vote for Musk to sell Tesla stock

Twitter users vote for Musk to sell Tesla stock

Tesla started the week on the wrong foot

On Monday, the company’s share price fell as much as 7.5% in premarket trading as investors prepared for the upcoming Musk’s proposed sale of about a tenth of his Tesla holdings following a Twitter poll.

On Saturday, Elon Musk tweeted that he considers selling 10% of his stock if Twitter users approve the proposal. 3.5 million users engaged in the voting process, and 57.9% of people voted “Yes.” The poll came after Musk said he would exercise many stock options in the next three months, which would create a hefty tax bill.

Musk’s poll follows a US Senate Democrats tax proposal to tax billionaires’ stocks and other tradeable assets to finance Joe Biden’s social spending agenda. Moreover, a loophole that has allowed billionaires to defer capital gains taxes indefinitely will be closed.

According to Refinitiv Eikon data, in the three months to Nov 4, company insiders sold $ 259.62 million worth of shares.

Despite Musk’s enthusiasm, investors will also be waiting for a response from regulators. The US Security and Exchange Commission has ordered Tesla to vet any public communications-type material Musk made on the EV maker.

In Europe, Tesla’s Frankfurt-listed shares fell about 9%.

Sources: reuters.com, theguardian.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com