Notifications Bell

The upcoming jobs report sets the markets in motion – Thursday Review, August 5

The upcoming jobs report sets the markets in motion – Thursday Review, August 5

New record highs for the US markets amid promising economic events

The US

Wall Street reached records, as optimism on the progress of the infrastructure bill and expectations for a strong monthly jobs report due Friday boosted investor sentiment. USA30 gained 0.80%, while USA500 added 0.6% closing at 4,429.10 points record. TECH100 also reached a record after it went up 0.8% - 14,895.12.

Crude oil rose 1.28% to $69.02 a barrel.

Gold was down 0.40% to $1,807.25 per ounce.

The Dollar Index lost 0.05% to 92.227.

Asia and Australia

Stocks in the region traded mainly higher as investors continued to digest mixed economic data and caution-tinged comments from the US Federal Reserve regarding the schedule for asset tampering and interest rate hikes.

Japan225 was up 0.31%.

HongKong45 inched up 0.10%.

Down under, Australia200 added 0.23% after trade data showed exports rose 4% month-on-month in June.

Europe

Germany30 gained 0.1%, and France40 increased 0.3%. UK100 slipped 0.1% after the country’s central bank outlined plans to wean the British economy off COVID-19-related stimulus measures.

Brent oil rose 1.19% to trade at $71.22 per barrel.

EUR/USD was up 0.05% to 1.1841.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com