Notifications Bell

The latest labor metrics did not impress the global markets - Thursday Review, July 15

The latest labor metrics did not impress the global markets - Thursday Review, July 15

Jerome Powell’s testimony reaffirmed the Fed’s stance that the economic recovery is “still a way off” from the levels needed to start asset tampering

The US

Wall Street closed the day in a mixed fashion as a fall in weekly jobless claims data fueled investor concerns about a recent inflation spike. USA30 rose 0.15%, while USA500 declined 0.33%. TECH100 lost 0.70%.

Crude oil fell 2.19% to $71.53 a barrel.

Gold traded 0.29% higher at $1,830.25 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.19% at 92.578.

Asia and Australia

HongKong45 gained 0.66% after the city administration announced that it would allow vaccinated residents and workers to return from countries deemed as highly high-risk.

Japan225 traded 0.85% lower ahead of the Bank of Japan policy decision due on Friday.

Down under, Australia200 gained 0.03% on lower-than-expected labor data for June.

USD/JPY fell 0.17% to 109.81.

Europe

UK100 lost 1.1%, with data showing the number of employees on British company payrolls jumped in June the most since the COVID-19 pandemic started. Germany30 traded 1.01% lower driven by losses in the Technology, Industrials and Consumer & Cyclical sectors.

Brent oil fell 1.97%, hitting $73.29 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1812 after losing 0.19%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com