Notifications Bell

The European PMI shows activity business surging - Wednesday Review, June 23

The European PMI shows activity business surging - Wednesday Review, June 23

The latest economic metrics caused mixed global market reactions

The US

Markets closed in the red, even though investors cheered data that showed a record peak for US factory activity in June. USA30 fell 0.21%, and USA500 traded 0.11% lower. On the other hand, TECH100 closed up 0.13%, reaching a record high.

Crude oil rose 1.13% to $73.67 a barrel.

Gold was up 0.54% to $1,787.05 a troy ounce.

The Dollar Index was down 0.07% at 91.688.

Asia and Australia

Stocks were mostly up, with reassuring comments from the US Federal Reserve officials on inflation and monetary policy starting to calm investor jitters.

Japan225 edged up 0.16% after the Bank of Japan released the minutes from its monetary policy meeting.

HongKong45 gained 0.78%.

Down under, Australia200 slipped 0.41%.

Europe

Markets slipped after fresh data showed the eurozone business activity growing at the fastest rate in 15 years, but also rising price pressures. Germany30 and France40 each lost 0.4%. UK100 was up 0.3%.

Brent oil rose 1.15% to trade at $75.67 a barrel.

EUR/USD was up 0.07% to 1.1946.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com