Notifications Bell

The European key economic data was in the spotlight - Tuesday Review, June 8

The European key economic data was in the spotlight - Tuesday Review, June 8

Investors still wait for clues on the inflation outlook as the post-pandemic economic recovery continues

The US

Wall Street closed in a mixed fashion with stocks struggling to eke out closing gains as the lack of clear market booster kept investors away. USA30 fell 0.09%, while USA500 traded 0.02% lower. TECH100 added 0.31%.

Crude oil rose 0.62%, trading at $69.66 a barrel.

Gold traded 0.29% lower at $1,893.35 per ounce.

The Dollar Index was up 0.11% at 90.045.

Asia and Australia

Japan225 edged up 0.16% after the country’s GDP contraction turned up lower than 1.2% forecasted. Despite the 1% contraction, the figure came in lower than the 2.8% reported during the same time last year.

HongKong45 traded 0.10% lower.

Down under, Australia200 inched down 0.07% after the data released by the National Australia Bank (NAB) Business Confidence Index climbed to 20 last month, higher than the previous month’s 17 reading.

Europe

Europe50 closed 0.1% higher, while Germany30 fell 0.2% after data showed industrial output fell in April, as semiconductor shortages and various supply bottlenecks hamper the recovery of one of Europe’s largest economy.

Brent oil went up 0.42% hitting $71.79 a barrel.

EUR/USD was down 0.07% to 1.2180.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com