Notifications Bell

The drop in commodity prices drove global markets lower - Monday Review, August 9

The drop in commodity prices drove global markets lower - Monday Review, August 9

Energy stocks slumped, but financials kept losses in check

The US

Wall Street closed in a mixed fashion as investors weight up a slip in energy against gains in financials just as the infrastructure bill is nearing passage through Congress.

USA30 declined 0.30%, while USA500 traded 0.09% lower. TECH100 gained 0.06%.

Crude oil fell 2.12% to $66.83 per barrel.

Gold was down 1.80% to $1731.35 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.20% at 92.983.

Asia and Australia

Most markets were up on Monday, as the latest US jobs report continued to fuel rumors that the country’s federal reserve will begin asset tampering sooner than expected. HongKong45 inched down 0.08%.

Down under, Australia200 was up 0.28%.

The Japanese markets were closed in observance of Mountain Day.

USD/JPY rose 0.10% to 110.36.

Europe

Stocks saw a lackluster start to the week, as oil prices weakness drove losses for major energy companies. Germany30 fell 0.10%, while France40 traded 0.06% lower. UK100 declined the most in Europe – 0.2%.

Brent oil lost 2.02%, reaching $69.27 a barrel.

EUR/USD was down 0.20% to 1.1737.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com