Notifications Bell

The bullish stampede takes a breather as inflation fears loom again - Monday Review, May 10

The bullish stampede takes a breather as inflation fears loom again - Monday Review, May 10

Stocks traded in a mixed manner, driven by lower interest rates and economic data

The US

Wall Street closed lower as inflation jitters drove investors away, causing indices to snap a multi-day streak of record closing highs. USA30 fell 0.1%, while USA500 lost 1.04%. TECH100 dropped 2.55%.

Crude oil added 0.7%, reaching $65.34 per barrel, after a cyber-attack on a US pipeline operator caused oil and gas prices to jump.

Gold rose 0.2% to $1,835.50 an ounce.

The Dollar Index traded at 90.058 after it lost 0.18%.

Asia and Australia

Stocks were up over mounting expectations that interest rates will remain low, thanks to inflationary pressure. HongKong45 was up 0.59%.

Japan225 gained 0.80%.

Down under, Australia200 rose 1.02% after data showed that the National Australia Bank (NAB) Business Confidence Index figures came in better-than-expected in April.

Europe

Markets were mostly down, even though the commodity prices surged, and investors were optimistic regarding the reopening of economies. Germany30 traded 0.2% lower, while France40 fell 0.1%. UK100 reached a 52-week high after it went up 0.2%.

Brent oil rose 0.7% to $68.73 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2148 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com