Notifications Bell

Tesla – a trillion-dollar company

Tesla – a trillion-dollar company

Tesla joins Apple, Amazon, and Microsoft in the trillion-dollar market cap club

News that Hertz ordered 100,000 vehicles to build out its electric vehicle rental fleet by the end of 2022 pushed Tesla to the $1 trillion market cap threshold. According to Bloomberg, the deal is the largest ever purchase of electric vehicles. Reportedly, this will bring Elon Musk’s company $4.2 billion.

“Electric vehicles are now mainstream, and we’ve only just begun to see rising global demand and interest. […] The new Hertz is going to lead the way as a mobility company, starting with the largest EV rental fleet in North America and a commitment to grow our EV fleet and provide the best rental and recharging experience for leisure and business customers around the world,” said Mark Fields, Hertz interim Chief Executive, stated.

Chief Executive Elon Musk tweeted “Wild $T1mes” a minute before the closing bell, with fans cheering the milestone.

Also, rumor has it that the electric cars are scheduled for delivery within the next 14 months. The vehicles will be available to customers in the US and parts of Europe as early as November.

The record-breaking deal comes one year after Hertz filed for bankruptcy protection during the height of the COVID-19 pandemic.

After the news hit the wires, Tesla stock price reached a new record, trading at $1,045 apiece midday. The stock closed 12.66% higher at around $1,024. The record-breaking stock price was also impacted by Morgan Stanley analysts, who revised the volume upwards to 8.1 million vehicles by 2030, pointing to an annual growth rate of 28%.

Since the beginning of the year, Tesla stock price jumped 47.4%, while USA500 added 21%.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com