Notifications Bell

Tech took over Wall Street - Tuesday Review, June 22, 23.06.2021

Tech took over Wall Street - Tuesday Review, June 22, 23.06.2021

Investor inflation jitters calmed down by Powell’s latest comments

The US

Wall Street closed higher as Federal Reserve Chairman Jerome Powell continued to downplay fears over the quick pace of inflation. USA30 gained 0.20%, and USA500 rose 0.51%. TECH100 closed 0.79% higher at a new record high of 14,223.27.

Crude oil fell 0.35%, trading at $72.62 a barrel.

Gold was down 0.33% to $1,777.05 per troy ounce.

The Dollar Index was up 0.09% at 91.963.

Asia and Australia

Stocks were mainly up following the rebound in US counterparts. The possibility that policy tightening could be more gradual than expected put away investor fears regarding an inflation spike.

Japan225 soared 3.03%.

Down under, Australia200 jumped 1.41%.

HongKong45 inched up 0.01%.

Europe

Germany30 traded 0.21% higher as gains in the Chemicals, Telecoms and Tech sectors led shares higher. UK100 rose 0.3%.

Brent oil fell 0.35% to trade at $74.64 per barrel.

EUR/USD was down 0.05% to 1.1908.

Sources: investing.com, reuters.com.

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com