Notifications Bell

Tech stocks reached a new all-time high - Monday Review, June 28

Tech stocks reached a new all-time high - Monday Review, June 28

The new COVID-19 variant is spreading rapidly

The US

Wall Street closed mainly higher, fuelled by tech stocks as investors are waiting for a robust earnings season while interest rates remain low. USA30 fell 0.44%, while USA500 went up 0.23% closing at a new record high of 4,290.61. TECH100 added 0.98% to 14,500.51.

Crude oil traded 1.51% lower at $72.93 per barrel.

Gold was up 0.12% to $1,780 a troy ounce.

The Dollar Index rose 0.05% to 91.9.

Asia and Australia

Stocks mainly were down as the more virulent Delta variant of the coronavirus continues to spread.

Japan225 edged down 0.15%.

Down under, Australia200 slipped 0.17% as Sydney is currently under lockdown to deal with the latest outbreak involving the Delta COVID-19 variant.

Hong Kong markets were closed in the morning.

USD/JPY traded at 110.6200 after it lost 0.14%.

Europe

Markets dropped on concerns that the new COVID-19 variant could undermine the economic recovery. Germany30 fell 0.34%, while France40 slid 0.89%. UK100 dipped 0.88%.

Brent oil settled down 1.97% at $74.68 a barrel.

EUR/USD was unchanged at 1.1933.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com