Notifications Bell

Stocks weakened amid new COVID-19 concerns - Wednesday Review, August 18

Stocks weakened amid new COVID-19 concerns - Wednesday Review, August 18

The US Federal Reserve is considering asset tapering sooner than expected

The US

Wall Street ended the day lower after Federal Reserve officials expressed mixed opinions on easing economic stimulus. USA30 and USA500 each traded 1.07% lower, while TECH100 fell 0.89%.

Crude oil settled down 1.7% to $65.46 per barrel.

Gold traded 0.2% lower at $1,784.4 per ounce.

The Dollar Index rose 0.04% to 93.163.

Asia and Australia

Markets were up, even though the ongoing spread of COVID-19 creates concerns over its impact on the economic recovery hard to shake off. Moreover, China intensified its regulatory tightening on companies such as Alibaba, Baidu, and JD.com.

Japan225 was up 0.35%.

HongKong45 added 0.21%.

Down under, Australia200 inched up 0.08%.

Europe

Stocks were steady, as investors favoured utilities and healthcare shares over economically sensitive sectors on rising concerns over a spike in global COVID-19 cases. France40 fell 0.7%, and UK100 slipped 0.2%. Germany30 traded 0.2% lower.

Brent ended the day down 1.2% at $68.23 a barrel.

EUR/USD traded 0.09% lower at 1.1698.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com