Notifications Bell

Stocks’ “tug-of-war” ahead of the FOMC meeting - Tuesday Review, June 15

Stocks’ “tug-of-war” ahead of the FOMC meeting - Tuesday Review, June 15

Oil was up almost 2%, reaching multi-year highs on increased demand

The US

Wall Street closed lower as data showed stronger inflation and weaker US retail sales in May, spooking already-jittery investors awaiting the FOMC meeting. USA30 fell 0.27%, and USA500 dropped 0.20%. TECH100 lost 0.71%.

Crude oil rose 1.8% to settle at $72.12 a barrel. It hit a session high of $72.19 a barrel, the highest level since October 2018.

Gold was down 0.46% to $1,857.30 a troy ounce.

The Dollar Index edged 0.05% higher at 90.537.

Asia and Australia

Stocks were mixed as market participants waited for the latest US Federal Reserve policy decision.

HongKong45 fell 1.12%.

Japan225 gained 0.66%

Down under, Australia200 traded 0.99% higher after the Reserve Bank of Australia released the minutes of its latest meeting.

Europe

Most markets rose for an eight-consecutive session on Tuesday, driven by optimism over an economic recovery this year. Europe50 ended 0.1%, closing at a record high of 458.81 points. UK100 gained 0.4% as the financial metrics showed a record jump in the number of employees on company payrolls in May. Germany30 closed 0.36% higher, hitting a new all-time high.

Brent oil rose 1.15%, trading at $73.70 a barrel.

EUR/USD was up 0.02% to 1.2121.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com