Notifications Bell

Stocks traded higher after dovish Fed minutes - Thursday Review, April 8

Stocks traded higher after dovish Fed minutes - Thursday Review, April 8

USA500 and UK100 reached new highs, boosted by hopes of a global economic recovery

The US

Wall Street closed in the green, with investors switching focus from the high number of unemployment claims to Fed’s minutes. USA30 rose 0.17%, while USA500 climbed 0.42%. TECH100 went up 1.03%.

Oil rose 0.12% to hit $59.84 per barrel.

Gold was up 0.93% to $1,757.80 per ounce.

The Dollar Index lost 0.42% and traded at 92.085.

Asia and Australia

As investors focused on the US Federal Reserve’s plan to continue with its supportive monetary policy, markets were mixed.

Japan225 fell 0.42% even though the balance of payments data released was positive.

HongKong45 rose 1.%.

Down under, Australia200 rose 1%.

USD/JPY fell 0.52% to 109.27.

Europe

Stocks traded higher, boosted by expectations of a global economic recovery. The surge was driven by the Federal Reserve’s minutes which reiterated its easy monetary policy. Germany30 traded 0.2% higher, while France40 rose 0.5%. UK100 reached a 52-week high after it gained 0.3%.

Brent oil rose 0.27% to $63.33 a barrel.

EUR/USD was up 0.38% at 1.1915.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com