Notifications Bell

Stocks started the week in a predominantly good mood - Monday Review, April 26

Stocks started the week in a predominantly good mood - Monday Review, April 26

Most markets maintained momentum ahead of the busiest week of corporate earnings

The US

Wall Street traded in a mixed fashion, ahead of the busiest week of the corporate earnings season. FAANG components are due to report after the market closes on Tuesday and Wednesday. USA30 fell 0.03%, while USA500 was up 0.31%. TECH100 added 0.97%.

Crude oil traded 0.9% lower at $61.56 per barrel.

Gold climbed 0.1% to $1,779 per ounce.

Asia and Australia

Markets mainly were up as investors await the US Federal Reserve’s policy decision due later this week. Moreover, local political events left their mark on the markets.

HongKong45 added 0.20%.

Japan225 was up 0.27%.

Down under, Australia200 edged 0.11% lower.

Europe

Stocks edged higher as investors gear up for a busy week of earnings and economic data. Germany30 rose 0.22%, and UK100 climbed 0.21%. France40 rose 0.3%.

Brent oil fell 1% to $64.80 per barrel.

EUR/USD traded flat at 1.2096.

Read more about the upcoming earnings reports here!

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com