Notifications Bell

Stocks retreat from rally ahead of the Federal Reserve meeting - Thursday Review, August 26

Stocks retreat from rally ahead of the Federal Reserve meeting - Thursday Review, August 26

The forthcoming US Federal Reserve symposium keep investors on their toes

The US

Wall Street closed lower, with stocks in consumer discretionary, technology, financials among the biggest losers. Now, investors are waiting for the annual Federal Reserve Jackson Hole policy symposium on Friday. USA30 fell 0.54%, while USA500 lost 0.58%. TECH100 dropped 0.64%.

Crude oil settled down at $67.42 a barrel after it lost 1.4%.

Gold gained 0.15%, trading at $1,792.20 per ounce.

The Dollar Index was up 0.25%.

Asia and Australia

Markets were down, with China’s regulatory tightening for private industries clouding investor sentiment.

Japan225 fell 0.06%.

HongKong45 lost 0.24%.

Down under, Australia200 traded 0.39% lower.

Europe

Shares ended lower after data showed faltering German consumer morale amid rising COVID-19 cases. Germany30 dropped 0.4%, marking its lowest level in a week. France40 and UK100 declined 0.2% and 0.4%, respectively.

Brent oil lost 1.6%, reaching $71.07 per barrel.

EUR/USD was down 0.09% to 1.1760.

Sources: investors.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com