Notifications Bell

Stocks mixed amid COVID-related meetings in Europe - Thursday Review, March 25

Stocks mixed amid COVID-related meetings in Europe - Thursday Review, March 25

The US markets gained ground as an economic recovery is in sight

The US

Wall Street shrug off some of this week's losses as it closed in the green. The momentum was boosted by the Labor Department's positive data, which showed that the number of unemployment claims dropped to a one-year low. USA30 gained 0.62%, and USA500 went up 0.52%. TECH100 added 0.12%.

Crude oil traded 1.9% lower at $60.02 per barrel.

The Dollar Index reached its highest point since November 2020, trading at 92.697.

Gold lost 0.1% to $1,730.75 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 lost 0.22% after the city's administration put on hold the usage of BioNTech SE/Pfizer Inc "until further notice" as manufacturing defects are under investigation.

Japan225 went up 0.71%.

Down under, Australia200 edged up 0.12%.

Europe

Stocks traded in a mixed manner, as the focus was on the virtual meeting between EU leaders discussing the third wave of COVID-19 infections. Germany30 lost 0.1%, while France40 traded 0.1% lower, both recently tightening restrictions to curb the spread. UK100 went up 0.2%.

Brent oil fell 1.6% to $63.36 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1804 after it lost 1.1804.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com