Notifications Bell

Stocks lower amid worries over US inflation data - Tuesday Review, September 14

Stocks lower amid worries over US inflation data - Tuesday Review, September 14

Markets lost some ground as fears over a slowdown in the global economic recovery could happen

The US

Wall Street gave up gains as economic uncertainties, and the increased likelihood of a corporate tax rate increase caused a broad sell-off. USA30 fell 0.84%, and USA500 traded 0.57% lower. TECH100 dropped 0.45%.

Crude oil reached $71.03 a barrel after it added 0.8%.

Gold fell 0.1% to $1,792.60 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mainly down, steadying after their US peers snapped a five-day drop. Investors awaited US inflation data for hints about the US Fed’s timetable to begin asset tapering.

Japan225 rose 0.79%.

HongKong45 lost 0.16%.

Down under, Australia200 edged 0.16% lower.

Europe

Stocks traded lower, with investors showing caution regarding the US inflation metrics amid worries over future growth. Germany30 traded 0.2% lower, while France40 fell 0.8%. UK100 lost 0.6%.

Brent oil rose 0.8% to $74.10 per barrel

EUR/USD traded 0.2% higher at 1.1827.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com