Notifications Bell

Stocks edged higher amid promising economic data - Thursday Review, April 15

Stocks edged higher amid promising economic data - Thursday Review, April 15

Strong economic data and corporate earnings kept the momentum alive

The US

Wall Street reached new highs driven by promising data from the Commerce Department and the Department of Labor. USA30 rose 0.90%, closing at a record high. USA500 went up 1.11%, while TECH100 gained 1.3%.

Crude oil lost 0.1% to $63.06 a barrel.

Gold rose 0.6% reaching $1,747.20 per ounce.

Asia and Australia

Japan225 inched down 0.03% after the government reportedly considering multiple prefectures to require stricter COVID-19 measures.

HongKong45 fell 1.04% ahead of the GDP, industrial production, and fixed assets investment data due on Friday.

Down under, Australia200 edged up 0.11%.

Europe

Stocks edged higher as investors enjoyed a fresh round of economic data and corporate earnings. Germany30 and UK100 each traded 0.4% higher. France40 rose 0.2%.

Brent oil fell 0.1% to $66.50 per barrel.

EUR/USD traded flat at 1.1980.

Source: investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com