Notifications Bell

Stocks edged higher amid positive economic data and earnings - Thursday Review, May 6

Stocks edged higher amid positive economic data and earnings - Thursday Review, May 6

The debate on the possible ongoing economic recovery continues

The US

Wall Street closed higher, boosted by a strong weekly jobless claim report, while vaccine makers dipped after President Joe Biden backed plans to waive patents on COVID-19 shots. USA30 added 0.93% hitting an all-time high, while USA500 gained 0.82%. TECH100 traded 0.37% higher.

Crude oil fell 1.19% to hit $64.85 per barrel.

Gold traded at $1,815.05 per ounce after it went up 1.72%.

The Dollar Index was down 0.43% at 90.903.

Asia and Australia

Stocks were mixed as major markets returned from holidays, focusing on whether the current economic recovery will cause inflation. HongKong45 was up 0.30%.

Japan225 jumped 1.98%.

Down under, Australia200 fell 0.51% as the New South Wales state reported new COVID-19 cases.

USD/JPY traded at 109.08 after it fell 0.09%.

Europe

Markets closed in the green, as investors focused on the mostly positive fresh round of corporate earnings, with the banking sector leading the way. Germany30 traded 0.6% higher, while France40 rose 0.5%. UK100 climbed 0.3%, reaching a 52-week high.

Brent oil fell 1.09% to trade at $68.21 a barrel.

EUR/USD was up 0.46% to 1.2061.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com