Notifications Bell

Stocks edge higher as the earnings season commences - Monday Review, July 12

Stocks edge higher as the earnings season commences - Monday Review, July 12

Market watchers are cautious ahead of US inflation data and Powell’s testimony

The US

Wall Street closed at its highest level, lifted by tech and bank stocks as investors eyed the start of the second-quarter earnings season. USA30 rose 0.36%, while USA500 gained 0.35%. TECH100 climbed 0.21%.

Crude oil traded 0.8% lower at $73.95 per barrel.

Gold fell 0.3% to $1,804.55 an ounce.

Asia and Australia

Markets were up as traders kept an eye on the inflation data and US Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s testimony later in the week for more clues on the economic recovery from the pandemic.

Japan225 was up 2.27%.

HongKong45 traded 0.86% higher.

Down under, Australia200 rose 0.90% despite reporting its most significant daily rise in COVID-19 cases this year due to the spread of Delta variant in Sydney.

Europe

Stocks ended lower, with investors starting an eventful week on a cautious note. Moreover, European Central Bank President Christine Lagarde announced that the bank would update its guidance on monetary stimulus at its next meeting. Germany30 traded 0.2% lower. France40 and UK100 each lost 0.7%.

Brent oil fell 0.9% to $74.88 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1877.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com