Notifications Bell

Square’s Q1 results blew past estimates

Square’s Q1 results blew past estimates

The American financial services and digital payments company reported fiscal first-quarter 2021 earnings that came ahead of the consensus

First-quarter revenue rose to $5.06 billion, marking a 266% year over year increase. The market was looking for $3.36 billion in revenue. At the same time, the EPS single-handed beaten the 16 cents estimates, the figures coming in at 41 cents. The net income for the quarter was $39 million.

Its main business, Cash App, revealed a gross profit of $495 million for the first three months of 2021, marking a 171% year over year increase. Moreover, in March, it began offering customers the possibility to send bitcoin for free. CEO Jack Dorsey stated that bitcoin could be the internet’s native currency, and Square wants to “further that as much as we can.”

For the future, Square expects its gross profit to grow by more than 135% year over year.

Also, following the promising results, analysts raised Square’s target price from $250 to $300 per share “in response to impressive acceleration in both Seller and Cash App in the first quarter.”

Since the beginning of the year, Square stock price gained approximately 2.3%, while Nasdaq went up 5.8%.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com