Notifications Bell

Salesforce easily tops quarterly estimates

Salesforce easily tops quarterly estimates

One of the largest customer relationship management platforms reported fiscal Q2 earnings that exceeded analysts’ estimates

Salesforce announced revenues of $6.34 billion, topping the $6.24 billion forecasted, and marking a 23% increase year over year in the quarter. At the same time, it blew past the 92 cents earnings per share estimated, as figures came in at $1.48 per share.

Moreover, in the quarter ended July 31, the enterprise software maker reopened about half of its offices after closing them in 2020 because of the COVID-19 pandemic. When asked about the spread of the Delta variant and its impact on the business, CEO Marc Benioff replied: “I don’t think the delta variant will be material to our business,” […] “If anything, it only accelerates it.”

In fiscal Q2 2022, Salesforce completed the $27.7 billion acquisition of the app company Slack. The company announced plans for tools targeting investment banks through Financial Services Cloud. Also, it will release Work.com software for employee wellness.

For the fiscal Q3, Salesforce raised its adjusted earnings per share outlook to $4.38 and $26.3 billion in revenue. The latter includes $530 million from Slack.

After the news hit the wires, Salesforce share price went up 3%. Disregarding the after-hours move, the company’s shares are up 17% since the beginning of the year, while USA500 added 20%.

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com