Notifications Bell

S & P Dow Jones launched three crypto indexes

S & P Dow Jones launched three crypto indexes

As the cryptocurrency market starts to gain ground, financial institutions and various companies such as Tesla are trying to offer new ways for people to trade and invest in cryptos

According to a document reviewed by CoinDesk, S & P Dow Jones Indices launched its first three cryptocurrency indexes. S&P Down Jones Indices produces, maintains, licenses, and markets stock indices as benchmarks, as well as the basis of investible products.

After working with the company Lukka, the SPBC, SPETH, and SPCMC, indexes were created. Investors will be able to trade bitcoin, Ether, and both of them under what is considered to be a “MegaCap.” The new indexes compete with the one released by Bloomberg in conjunction with Galaxy Digital Capital Management – Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI).

The new indexes measure price appreciation, and not the actual price.

“Comparing the two indices, we can see that Bitcoin YTD has grown 95.67% in value vs ETH, which has grown 273.72% in value YTD,” stated Ray McConvile, an S&P spokesman.

Interest over the past year in cryptocurrencies continued to push their price and value to record highs. Ether just recently hit an all-time high of $3,456.57; its price has gained around 360% since the beginning of the year. Last month, the cryptocurrency gained more traction when the European Investment Bank announced that it issued its first digital bond on a public blockchain using Ethereum.

At the moment of writing, Bitcoin is trading 3,76% lower at $56,388, while Ether is up 8.38% at $3,426.

Sources: cnbc.com, coindesk.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com