Notifications Bell

Risk appetite returns pushing the markets higher - Monday Review, June 21

Risk appetite returns pushing the markets higher - Monday Review, June 21

Wall Street ends higher, led by surging USA30

The US

Wall Street closed higher as a sea of green swept across cyclical and value corners of the market amid a rebound in risk appetite. USA30 jumped 1.8%, while USA500 rose 1.4%. TECH100 was up 0.79%.

Crude oil rose 2.29% to $72.92 per barrel.

Gold was up 0.80% to $1,783.15 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.35%.

Asia and Australia

Stocks traded lower as investors turned away from the reflation trade thanks to the US Federal Reserve’s unexpected hawkish turn in its latest policy decision.

Japan225 tumbled 3.59%, marking the biggest slide in more than a month.

HongKong45 was down 0.66%.

Down under, Australia200 traded 1.85% lower after the release of May retail sales figures earlier in the day.

Europe

Germany30 was up 1% as gains in the Chemical, Transportation & Logistics and Telecoms led shares higher. UK100 rose 0.64% even though the commodity prices were near the top of a cycle and weakness in both iron and copper. France40 gained 0.51%.

Brent oil rose 1.69%, trading at $74.75 a barrel.

EUR/USD was up 0.43% to 1.1911.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com