Notifications Bell

Reopening optimism led markets to an all-time high - Monday Review, April 5

Reopening optimism led markets to an all-time high - Monday Review, April 5

Global stocks rose to new highs after data showed a surge in US employment in the past month

The US

Wall Street closed in the green as tech, and the ease of COVID-19 related restrictions pointed to economic recovery. USA30 added 1.13%. USA500 rose 1.41%, closing at a new high of 4,076.72. TECH100 was up 1.67%.

Crude oil settled down 4.6% at $58.65 per barrel.

Gold lost 0.4% trading at $1,724.70 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 closed almost 2% higher after the Purchasing Managers’ Index for March came in at 54.3, topping February’s 51.5.

Japan225 rose 0.8%.

Down under, Australia200 advanced 0.75% ahead of the Reserve Bank’s announcement on its decision regarding the monetary policy.

USD/JPY traded at 110.65.

Europe

The European markets were closed for Easter Monday.

Brent oil lost 4.2%, trading at $62.15 a barrel.

EUR/USD stood at 1.1752.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com