Notifications Bell

Profitable Q3 for TSMC

Profitable Q3 for TSMC

The booming demand for semiconductors drove Taiwan’s chip giant revenue higher

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) had a 13.8% jump in Q3 2021 profit. The world’s largest contract chipmaker and a key supply to Apple, revealed a net profit of $5.56 billion, well above the estimates. Revenue for the quarter jumped 22.6% to $14.88 billion.

Revenue from customers in North America accounts for 65% of the overall figures, while revenue from China made up 11% of the total.

Chief Financial Officer Wendell Huang stated: "Our Q3 business was mainly supported by strong demand across all four growth platforms,” mainly for smartphones, cars, and various devices.

For Q4 2021, TSMC expects the business to be supported by strong demand for 5-nanometer technology. The company updated its revenue forecast to $15.7 billion, approx. 24% higher than initially touted. Moreover, TSMC also announced that it plans to invest $100 billion over the next three years to increase production capacity.

After the news hit the wires, Taiwan Semiconductor’s stock price closed 0.4% higher. Since the beginning of the year, the stock price rose about 8.5%, pushing the market value to $526.3 billion, more than twice of rival Intel.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com