Notifications Bell

Predominately positive day at the end of the quarter - Wednesday Review, June 30

Predominately positive day at the end of the quarter - Wednesday Review, June 30

European markets closed lower as COVID-19 cases jump

The US

Markets closed higher as investors ended the month and the quarter by largely shrugging off positive economic data and looking forward to Friday’s employment report.

USA30 rose 0.61%, while USA500 gained 0.13%, nabbing its fifth straight record close. TECH100 dropped 0.17%.

Crude oil rose 0.82% to hit $73.58 a barrel.

Gold was up 0.24% to $1,767.85 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.36% at 92.373.

Asia and Australia

Stocks mainly were up as a brightening economic outlook, and news that vaccines can act against the Delta variant of COVID-19 boosted investor sentiment.

Japan225 traded 0.04% lower after data released in the day showed that industrial production fell 5.9% month-on-month in May.

HongKong45 inched up 0.01%.

Down under, Australia200 gained 0.57%.

Europe

UK100 fell 0.71% over concerns that the recent surge in COVID-19 infections in the country might harm economic growth. Germany30 fell 1.02%.

Brent oil rose 0.69% to trade at $74.79 a barrel.

EUR/USD was down 0.34% to 1.1855.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com