Notifications Bell

Positive quarter for Under Armour

Positive quarter for Under Armour

The sports apparel company reported Q4 2021 earnings and sales ahead of analysts' estimates

For the quarter ended December 31, Under Armour revealed an adjusted EPS of 14 cents, double than forecasted. The revenue also came higher than the $1.47 billion consensus, at $1.53 billion. It grew from $1.4 billion a year earlier. Within overall revenue, apparel was up 18%, footwear grew 17%, while accessories lost 27%, after a year earlier, accessories sales spike.

Last year, Under Armour revealed that it was changing its fiscal year-end date from December 31 to March 31. Following a three-month transition period from January 1, 2022, to March 31, Under Armour's next fiscal year will run from April 1 to March 31, 202.

The company forecasted sales to be up a mid-single-digit rate for the transition quarter, while earnings are seen between 2 cents – 3 cents per share. The sales outlook includes approx. ten percentage points of headwinds related to spring and summer order book reductions from ongoing supply chains constraints.

Despite the promising results, the market reacted negatively. At the moment of writing, Under Armour's stock price was trading 2.48% lower.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com