Notifications Bell

Peloton topped earnings expectations

Peloton topped earnings expectations

Peloton, one of the most popular exercise equipment and exercise classes, reported fiscal third-quarter 2021 figures that came ahead of the consensus

For the quarter ended March 31, Peloton revealed a loss-per-share of 3 cents vs 12 cents expected. Its net loss dropped to $8.6 million, from last year’s $55.6 million. At the same time, while the market was looking for revenue of $1.1 billion, the figures came in at $1.26 billion, marking a 141% surge from $524.6 million reported at the same time last year.

According to Peloton, the results were driven by an acceleration of expected deliveries.

The results came when the company had to recall all its treadmills after a child died and others were injured in accidents involving the Tread+ machine. Moreover, it announced the delay of its Tread machine in the US until new safety measures are implemented. The cheaper version of Tread+ was supposed to hit the shelves on May 27.

For the future, Peloton expects its fiscal Q4 sales to decrease by $165 million due to the treadmill recall.

Following the news, its stock price gained more than 4%. However, year to date, Peloton share are down 45%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com