Notifications Bell

Patchy growth data caused the markets to trade in a mixed fashion - Tuesday Review, April 13

Patchy growth data caused the markets to trade in a mixed fashion - Tuesday Review, April 13

Most stocks underperformed amid vaccine setback and economic data

The US

Wall Street was mixed on Tuesday as the authorities halted the Johnson & Johnson vaccine's use after some recipients reported rare blood clots. On the other hand, the earnings season just started. USA30 fell 0.1%, while USA500 rose 0.42% closing at a new record high. TECH100 was up 1.16%.

Crude oil gained 0.6% reaching $60.05 per barrel.

Gold traded 0.3% lower at $1,726.95 per ounce.

Asia and Australia

Markets were up as investors awaited the US' consumer price index for March to see signs of an economic recovery.

HongKong45 rose 1.44% after the city's administration announced ease of the restrictive measures for those fully vaccinated against COVID-19.

Japan225 gained 1.04%.

Down under, Australia200 was up 0.01%.

Europe

Stocks traded in a mixed manner, focusing on the US inflation numbers and the UK's economic growth of 0.4%. The figures came below the 0.6% expected. Germany30 and France40 each gained 0.3%. UK100 dropped 0.2%.

Brent oil rose 0.7% to $63.69 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% lower at 1.1902.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com