Notifications Bell

Pandemic jitters return causing a broad negative market reaction - Tuesday Review, April 20

Pandemic jitters return causing a broad negative market reaction - Tuesday Review, April 20

Regional indexes fell from records as COVID-19 and tobacco companies were in focus

The US

Wall Street slumped as the rising number of COVID-19 infections overshadowed the hopes of a global economic recovery. USA30 fell 1.07%, and USA500 lost 0.94%. TECH100 slumped 1.3%.

Crude oil traded 1.2% higher at $64.20 per barrel.

Gold added 0.1% reaching $1,772.15 per ounce.

Asia and Australia

Japan225 fell 1.90% as the country’s health regulators reportedly requested additional data on the blood clots that have hampered the AstraZeneca COVID-19 vaccine.

HongKong45 edged down 0.14%.

Down under, Australia200 lost 0.34% after the Reserve Bank released its latest policy meeting minutes.

Europe

Stocks fell from record high as tobacco companies were in focus after the Biden administration announced that it is considering requiring companies to lower the nicotine levels in all cigarettes sold in the US. Germany30 was down 0.1%, while France40 lost 0.7%. UK100 traded 0.4% lower.

Brent oil rose 1.2% to $67.87 a barrel.

EUR/USD traded 0.3% at 1.2073.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com