Notifications Bell

Pandemic era-low for unemployment claims

Pandemic era-low for unemployment claims

The number of unemployment claims improved again last week, with figures close to the 2020 levels

For the week ended October 30, the Department of Labor revealed that 269,000 people filed for unemployment for the first time. The numbers came in lower than the 273,000 forecasted and 14,000 lower than what was reported in the previous week. This is the lowest point since March 14, 2020.

The claims report comes a day ahead of the Labor Department’s nonfarm payrolls count. The reading is expected to show a 450,000 growth for October.

American businesses have been hit with a significant labor deficit that caused shorter hours, less products available for purchase, and escalating inflation in the past year. As a partial response to these matters, the Federal Reserve announced Wednesday to start the tapering process.

After the news, the American benchmarks slightly reacted. USA30 lost 0.04%, while USA500 added 0.12%. The Dollar Index was trading 0.44% higher.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com