Notifications Bell

OPEC+ modestly hiked the oil output

OPEC+ modestly hiked the oil output

The US is considering a historic release from emergency crude stockpiles

OPEC+ came to a decision earlier today. The group agreed to continue with its strategy of gradually reopening the taps following the news that the US is considering the largest-ever draw from its emergency oil reserves – 180 million barrels. This move would mark the third time the US tapped its reserves in six months and the second since February 24.

The energy alliance will raise its output target by 432,000 barrels per day starting May 1. The decision was in line with expectations.

OPEC+ is in the process of relaxing the record supply cuts off approx. ten million barrels per day. The cut was put in place in April 2020 to help the energy market recover after the COVID-19 restrictions cratered the demand for crude oil.

So far, oil prices have rallied to near all-time highs because of the concerns about Russian supply disruptions after the US and multiple international allies imposed several economic measures against the Kremlin, following its invasion of Ukraine. Russia is the world’s third-largest oil producer and a major producer and exporter of natural gas.

After the news hit the wires, Brent oil traded 5% lower at $107.69 per barrel, and Crude oil fell 5.4% to $101.96/barrel.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com