Notifications Bell

Oil prices increase pushed Wall Street higher - Wednesday Review, September 15

Oil prices increase pushed Wall Street higher - Wednesday Review, September 15

Investors are still hopeful regarding a global economic recovery

The US

Wall Street closed higher as rising crude prices boosted energy shares. Moreover, data suggested inflation has crested, and the economic recovery remains robust. USA30 rose 0.68%, and USA500 added 0.85%. TECH100 went up 0.82%.

Crude oil traded at $71.19 a barrel after it went up 1%.

Gold fell 0.2% to $1,802.70 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were down as investors focused on weaker-than-expected Chinese data. They were also looking for the impact of lower than forecasted US inflation figures on the Fed’s timeline to begin asset tapering.

HongKong45 fell 0.79%.

Japan225 lost 0.82%.

Down under, Australia200 traded 0.55% lower.

Europe

Markets edged lower, as weak Chinese data suggested that the country’s economy hit a speed bump in August because of COVID-19 outbreaks and supply disruption. Also, disappointing sales from H&M raised concerns about the global economic recovery. Germany30, France40, and UK100 each dropped 0.1%.

Brent oil traded 1% higher at $74.31 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1817 after it gained 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com