Notifications Bell

Nike slashes quarterly and yearly revenue forecasts

Nike slashes quarterly and yearly revenue forecasts

The American athletic apparel surprised the markets with its fiscal first-quarter 2022 figures

Nike posted an EPS of $1.16 on revenues of $12.25 billion. While the EPS came ahead of the $1.11 expected, the revenue was lower than the $12.46 billion estimated.

The company added that it ended the quarter with inventories of $6.7 billion, which was flat compared to last year’s figures. Moreover, since mid-July, Nike has been working through factory shutdown in Vietnam, producing about 50% of footwear and 30% of apparel. Nearly 80% of its factories in the area are still closed.

In the fiscal Q2, Nike sees sales flat. According to Refinitiv, analysts are looking for a revenue increase of 12%. For fiscal 2022, Nike expects full-year sales to increase at a mid-single-digit pace, compared with a previous forecast of low double-digit growth. The same market data provider reveals that for revenue, analysts are expecting a growth of 12% for the year.

The setbacks and the cut in revenue forecasts caused markets to react negatively. The company’s shares fell more than 4% in premarket trading. Excluding today’s movement, year to date, Nike shares are up 13%.

Sources: cnbc.com, refinitiv.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com