Notifications Bell

Most markets took advantage of the positive global sentiment - Wednesday Review, August 4

Most markets took advantage of the positive global sentiment - Wednesday Review, August 4

Weaker-than-expected jobs data that came ahead of the NFP report weighted on stocks

The US

Wall Street closed in a mixed manner, with investors spooked by the signs of weakness in the labor market, at a time when the Federal Reserve continues to signal that easy monetary policy will soon come to an end. USA30 slipped 0.9%, while USA500 fell 0.5%. TECH100 gained 0.1%.

Crude oil traded 0.2% higher at $70.73 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1,818.30 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mainly up, as investors focused on the latest economic data from China.

HongKong45 jumped 1.22%.

Japan225 edged down 0.15%.

Down under, Australia200 was up 0.23%.

Europe

The stock market traded broadly higher, driven by positive global sentiment. Germany30 traded 0.4% higher, and France40 rose 0.3%. UK100 climbed 0.2%, ahead of the country’s central bank handing down its monetary policy.

Brent oil rose 0.5% to $72.75 per barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1877.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com