Notifications Bell

Mixed day for the global markets as they prepared for inflation and unemployment data - Wednesday Review, March 31

Mixed day for the global markets as they prepared for inflation and unemployment data - Wednesday Review, March 31

A new stimulus package could be in sight for the U.S

The US

Wall Street embraced the bullish stance of tech stocks, with FAANG and Microsoft leading. Moreover, President Biden considers another $2 trillion stimulus package that will focus on infrastructure and clean energy. USA30 fell 0.26%, while USA500 rose 0.36%. TECH100 was up 1.5%.

Crude oil added 0.4%, reaching $60.77 per barrel.

Gold traded 0.2% lower at $1,683.45 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 was down 0.43%.

Japan225 fell 0.60% after multiple banks took a hit from the collapse of Archegos Capital Management.

Down under, Australia200 jumped 1.58% as residents wait for COVID-19-related restrictions to be lifted.

Europe

Markets traded lower, giving up some gains from the previous sessions as they expected key inflation and unemployment data. Germany30 and France40 each fell 0.1%. UK100 dropped 0.3%.

Brent oil rose 0.4% to $64.45 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1732 after it gained 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com