Notifications Bell

Mixed day for the global markets as earnings and Fed meeting is in focus - Tuesday Review, July 27

Mixed day for the global markets as earnings and Fed meeting is in focus - Tuesday Review, July 27

China’s regulatory crackdown keeps investors on their toes

The US

Wall Street closed lower for the first time in six sessions. USA30 dropped 0.2%, while USA500 lost 0.5%. TECH100 fell 1.2%. The declines come after the record closes on Monday to start the week of earnings, and an important update policy from the Federal Reserve is due on Wednesday.

Crude oil traded 0.1% lower at $71.86 a barrel.

Gold fell 0.1% to $1,798.10 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were mostly up, recovering from multi-month lows touched Monday, with investors keeping an eye on the US, where major companies report earnings, and the Fed meets this week. Moreover, investors worry over government regulations in the education, property, and tech sectors.

Japan225 traded 0.53% higher.

Down under, Australia200 was up 0.45%.

HongKong45 fell 0.66%.

Europe

Markets weakened Tuesday, continuing to feel the backlash of China’s regulatory scrutiny while the corporate earnings were coming in a mixed fashion. Germany30 and UK100 each traded 0.9% lower. France40 fell 0.7%.

Brent Oil fell 0.1% to $73.67 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1782.

Sources: investing.com, seekingalpha.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com