Notifications Bell

Mixed day for the global markets as COVID-19 cautious continues - Tuesday Review, August 17

Mixed day for the global markets as COVID-19 cautious continues - Tuesday Review, August 17

Major stocks and oil slid amid mixed economic data

The US

Wall Street posted declines as investors grappled with mixed economic metrics and took into account the impact of the ongoing spread of the Delta COVID-19 variant. USA30 fell 0.79%, snapping a five-day winning streak. USA500 lost 0.71%, while TECH100 dropped 0.93%.

Crude oil lost 0.5%, trading at $66.73 a barrel.

Gold rose 0.3% to $1,795.65 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mostly down, with investors continuing to digest the latest economic data from China amid fears that the latest COVID-19 outbreaks will delay the global economic recovery. Japan225 edged up 0.15%, with the country’s state of emergency set to be extended until September 12.

HongKong45 lost 0.11%.

Down under, Australia200 fell 0.72% after its national bank released the minutes from its latest meeting earlier in the day.

Europe

Stocks traded lower, weighed by losses in Asia on fresh Chinese regulatory fears, but BHP Group jumped after confirming the spin-off of its crude assets. Germany30 and France40 each traded 0.4% lower, while UK100 dropped 0.1%.

Brent oil fell 0.5% to $69.19 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1769 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com